Persaccreditaties zijn geopend!

Om je persaccreditatie aan te vragen, vul je het formulier achter deze link in. De organisatie behandelt je aanvraag tijdig en laat je weten of je accreditatie aanvaard is. Praktische info volgt vervolgens naar alle geaccrediteerden tegen begin augustus.

Registreren